krant

Nieuws

De Exapol & Lamark Test & Assessment locaties zijn geen winkel en daarom zullen wij open blijven. Wij blijven ons houden aan de RIVM richtlijnen:

- Alleen met een toegangsbewijs wordt de kandidaat op locatie toegelaten (we werken dus alleen op afspraak)
- Kandidaten kunnen op een veilige en verantwoorde wijze examen doen door de reeds genomen maatregelen
(certificaat covid-proof).


Indien het kabinet besluit ook andere maatregelen te treffen waar Exapol & Lamark zich aan dient te houden, dan zullen we dit via dit kanaal communiceren.


Naar aanleiding van de laatste persconferentie, worden enkele wijzigingen doorgevoerd in het Coronabeleid in de Test Centers.


Wachttijd
De maatregel dat kandidaten pas 10 minuten voorafgaand aan het examen het pand mogen betreden, verdwijnt per 21 juni 2021. Dit gaat terug naar de standaard, namelijk dat kandidaten 15 minuten voorafgaand aan het examen aanwezig dienen te zijn. Dit staat ook aangegeven op de examenbevestiging.

Wachtruimte

Kandidaten dienen niet langer buiten te wachten tot ze aan de beurt zijn om examen te doen per 21 juni 2021. Dit mag weer in het pand, mits 1.5 meter afstand wordt gehouden van andere personen en met inachtneming van de in het pand geldende regels.

Mondkapjes
Het is niet meer verplicht voor kandidaten om een mondkapje te dragen in de Test Centers per 26 juni 2021.

Alle andere regels blijven van kracht inclusief de basisregels:
- Houd te allen tijde 1.5 meter afstand;
- Kandidaten met ziekteverschijnselen kunnen geen examen doen. Dit geldt ook voor hooikoortspatienten.Laatste nieuwsberichten


Maatregelen ivm Corona


Exapol is verhuisd